Controversia

Voor dit werk ben ik vertrokken vanuit mijn eigen geloof. Toen ik nog jonger was, was het geloof als vanzelfsprekend in mijn leven aanwezig, maar bij het ouder worden zorgden verschillende factoren ervoor dat ik het in vraag begon te stellen. Ik heb geprobeerd die ervaring in beeldtaal om te zetten. Daarbij gebruik ik kerkgebouwen als metaforen voor mijn geloof. Vroeger kregen kerken meestal een prominente plaats in hun omgeving maar ze hebben steeds meer af te rekenen met concurrentie van andere factoren van ruimtelijke ordening. Die dialoog tussen kerk en omgeving, tussen geloof en maatschappij heb ik in beeld gebracht met de technische camera en de kleinbeeldcamera.

Back to Top